• pageHolder.getStart() - 15
  • pageHolder.getNumberObjects() - 30
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Gio Linh về công tác phòng, chống Covid-19

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 208/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Gio Linh về công tác phòng, chống Covid-19.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch Covid -19

Ngày 19/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 206/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch Covid -19.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19

Ngày 19/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6208/UBND-VX gửi Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19.

Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành

Ngày 16/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6177/UBND-TH gửi các sở, ban ngành; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các...

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị

Theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị được thành lập do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn xã; Phó Trưởng ban chỉ đạo: Giám đốc Sở thông tin và Truyền...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi kiểm tra và làm việc với UBND xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh về công tác phòng, chống Covid-19

Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 205/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi kiểm tra và làm việc với UBND xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh về công tác phòng, chống Covid-19.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

Ngày 7/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5978/UBND-VX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19.

Phê duyệt địa điểm cách ly tập trung tạm thời trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 7/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4058/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung tạm thời trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Ngày 3/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 200/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Chấn chỉnh thực hiện và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em

Ngày 1/12/2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Công văn số 5863/BATGT-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »