• pageHolder.getStart() - 15
  • pageHolder.getNumberObjects() - 30
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Công bố 09 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/4/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND công bố danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Công bố 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1842/UBND-KT gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Công bố 09 TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị.

Công bố 13 TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND công bố danh mục 13 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1786/UBND-KT ngày 16/4/2024 gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1771/UBND-KT ngày 15/4/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024

Để thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024.

Triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 1699/UBND-KGVX ngày 10/4/2024 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »