• pageHolder.getStart() - 150
  • pageHolder.getNumberObjects() - 165
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 12/9/2021, UBND tỉnh ban quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 12/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn số 4213/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 11/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà,

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 10/9/2021, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định 2443/QĐ-UBND về vệc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Chỉ thị triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp; trong thị trường nội địa tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ có chiều hướng gia tăng gây tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »