Hỗ trợ triển khai trạm BTS phủ sóng di động tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

15:47, Thứ Tư, 24-5-2023

Phó Chủ tịch UBDND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 2402/UBND-KGVX ngày 23/5/2023 gửi các Sở: tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Công thương; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9; Viettel Quảng Trị về việc Hỗ trợ triển khai trạm BTS phủ sóng di động tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nhằm đảm bảo thông tin, liên lạc cho người điều khiển phương tiện giao thông; phục vụ ứng phó các sự cố, phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Lộ Sơn, trên cơ sở khảo sát hiện trạng và phương án bổ sung vị trí trạm phát sóng trên tuyến cao tốc, ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 chủ trì, hướng dẫn Viettel Quảng Trị hoàn thiện các thủ tục liên quan trong việc sử dụng đất rừng tràm thuộc quản lý của đơn vị để xây dựng hạ tầng mạng viễn thông.

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hỗ trợ Viettel Quảng Trị hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để cấp phép xây dựng theo quy định.

Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm xây dựng kế hoạch triển khai hạ tầng điện lưới cho tuyến đường cao tốc Cam Lô – La Sơn thuộc địa phận của tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác