Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (06/6/1973 - 06/6/2023)

11:33, Thứ Hai, 8-5-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 5/5/2023 tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (06/6/1973 - 06/6/2023).

Mục đích của kế hoạch nhằm khẳng định tầm quan trọng, tính đúng đắn của việc ra mắt Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ - Quảng Trị; vai trò, ý nghĩa của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, thông qua hoạt động Lễ kỷ niệm để ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng; ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tri ân các tập thể, cá nhân từng chiến đấu, bảo vệ, phục vụ các hoạt động tại Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam...

Theo đó, sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (06/6/1973 – 06/6/2023).

UBND tỉnh yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tự hào và có sức lan tỏa lớn; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và của Nhân dân, đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng, 2 chống dịch bệnh,Covid-19... trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Xem chi tiết

Các tin khác