Kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:48, Thứ Tư, 19-4-2023

Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Động viên cán bộ Hội người cao tuổi và hội viên người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “ Tuổi cao - Gương sáng”.

Với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”, "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 sẽ triển khai một số hoạt động như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông; vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc người cao tuổi và một số hoạt động khác...

Xem chi tiết

Các tin khác