Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

13:39, Thứ Năm, 6-4-2023

Ngày 5/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1444/UBND-KGVX gửi các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi Trường, Y tế;  Kho bạc nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BKHĐT, ngày 22/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân trong năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu:

Trên cơ sở các quyết định giao vốn của UBND tỉnh, các đơn vị chủ đầu tư: Sở Y tế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; triển khai thực hiện các bước đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong năm 2023; báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

  Các cơ quan, đơn vị được phân công thẩm định tại Kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND tỉnh ưu tiên thẩm định hồ sơ các bước, rút ngắn thời gian thẩm định nhanh nhất có thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình.

Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước ưu tiên thực hiện các thủ tục trên Hệ thống quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) và thanh, quyết toán nguồn vốn Chương trình theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí theo thời gian quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác