Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh

16:31, Thứ Năm, 2-3-2023

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 756/UBND-KT gửi các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Bí thư Huyện ủy: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý I năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo (trường hợp vượt thẩm quyền); kiểm soát chặt chẽ chi phí đền bù, GPMB đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đề nghị Bí thư Huyện ủy các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh Cam Lộ chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB.

Tập trung tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại theo đúng tiến độ UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 07/02/2023; bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư những đoạn tuyến còn lại không vương mắc liên quan về tái định cư trước ngày 10/3/2023; cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thống nhất phương án đảm bảo bàn giao mặt bằng 100% khối lượng trước ngày 30/6/2023.

Đối với các đoạn mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa thu hồi tài sản trên đất, yêu cầu đôn đốc người dân thu hồi để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư chậm nhất trước 10/3/2023.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các khu tái định cư, trình các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt để triển khai xây dựng bố trí tái định cư cho các hộ dân đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đúng yêu cầu; trong tháng 3/2023, hoàn thành bước thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công xây dựng. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB và di dời các hộ dân, sau khi san gạt mặt bằng tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng cho người dân để xây dựng nhà ở, đồng thời tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, điện nước, trường trạm. Phối hợp với Chủ đầu tư dự án trong việc GPMB các mỏ đất, các bãi thải...

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác