Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

9:44, Thứ Bảy, 15-4-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 13/4/2023 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển; quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em...

Yêu cầu Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, theo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; huy động được sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích, đuối nước. Các trường hợp bị ảnh hưởng xảy ra thì kịp thời quan tâm chăm sóc, hỗ trợ; mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em được phát hiện đều được xử lý đúng pháp luật...

Xem chi tiết

Các tin khác