Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

16:52, Thứ Tư, 19-4-2023

Ngày 18/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Công văn số 1708/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 4/2023, cả nước ghi nhận 24.364 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 03 trường hợp tử vong. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ghi nhận 229 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố (Cam Lộ 68, Gio Linh 62, Đông Hà 22, Hải Lăng 21, TX.Quảng Trị 17, Hướng Hóa 14, Vĩnh Linh 14, Triệu Phong 10, Đakrông 01), không có trường hợp tử vong, số mắc tăng so với cùng kì năm 2022.

Để chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết, không để gia tăng, bùng phát trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 Sở Y tế:

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, không để gia tăng, bùng phát sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết: giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế để kịp thời phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết không để lây lan, bùng phát dịch.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân và chuyển tuyến kịp thời, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị. Đồng thời chỉ đạo việc phân tuyến điều trị, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới nhằm hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đoàn thể tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác diệt lăng quăng bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học. Thực hiện tốt công tác y tế trường học. Thông tin kịp thời về trường hợp học sinh, giáo viên nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cho ngành y tế để phối hợp xử lý. Phối hợp với ngành y tế tổ chức truyền thông trong trường học về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để học sinh chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại trường học và tại hộ gia đình; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia tích cực các chiến dịch diệt loăng quăng bọ gậy tại cộng đồng.

Sở Xây dựng: Chỉ đạo các công trình xây dựng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu, diệt lăng quăng bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết; kịp thời khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường nghi ngờ mắc sốt xuất huyết.

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng, lưu ý việc yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân phải nằm màn khi ngủ tại các công trường xây dựng.

Phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết của các cơ sở, công trình xây dựng; xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Tài chính: Tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh hoặc khi cần thiết.

Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, hạn chế tối đa nơi sinh sản của muỗi để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại nhà ga, bến xe, bến tàu trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế.

Công an tỉnh: Xử lý nghiêm những trường hợp thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trước UBND tỉnh. Phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chủ động kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh sốt xuất huyết, hạn chế tối đa sự lây lan, không để gia tăng bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn phối hợp với y tế địa phương chủ động tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước, trong mùa dịch để người dân tự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng trên địa bàn.

Chỉ đạo tất cả các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức, huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng với y tế địa phương triển khai ra quân chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết; huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng với y tế địa phương triển khai công tác diệt lăng quăng bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại 100% hộ gia đình trong khu vực ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo quán triệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tự chịu trách nhiệm các nội dung vệ sinh môi trường, tiêu diệt lăng quăng bọ gậy, vệ sinh các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải và các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với ngành y tế và các sở, ngành trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng.

Xem chi tiết

Các tin khác