Kế hoạch tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị năm 2023

16:57, Thứ Tư, 26-4-2023

Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm. Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận và sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất và phân phối. Kết hợp hài hòa giữa quảng bá, xúc tiến thương mại với quảng bá, xúc tiến du lịch và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại tuyến Phố đêm tại khu vực Quảng trường Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh và khu vực lân cận.

Hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2023 diễn ra từ ngày 29/4-1/5/2023 tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh với 20-25 gian hàng tiêu chuẩn của 15-20 doanh nghiệp tham gia.

Xem chi tiết

Các tin khác