• pageHolder.getStart() - 255
  • pageHolder.getNumberObjects() - 270
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người trở về từ Đà Nẵng và Hà Nội

Ngày 27/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành văn bản 858/CV-BCĐPCD gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; BCH Quân sự, BCH Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; UBND huyện thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế về biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 đối với người...

Một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau bầu cử

Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2042/UBND-VX gửi các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về một số giải pháp phòng, chống...

Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1944/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bổ sung khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời đối với Tổ 1 và Tổ 6 thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, Hải lăng

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1210/QĐ-UBND bổ sung khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiệm COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CSSXKD, doanh nghiệp

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 66/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CSSXKD, doanh nghiệp.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021

Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021.

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh.

Công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã có hành văn bản số 1898/UBND-NC gửi Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã về việc hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-BCĐ về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025 .