Công bố sửa đổi, bổ sung TTHC: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

17:20, Thứ Bảy, 4-5-2024

Ngày 3/5/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1030/QĐ-UBND công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời hạn giải quyết: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Xem chi tiết

Các tin khác