Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17:17, Thứ Ba, 7-5-2024

Ngày 6/5/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo dự báo của của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện tượng El Nino vẫn duy trì từ nay đến tháng 6/2024, sau đó có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính từ tháng 7 tới tháng 8 với xác suất 75-80%. Nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ từ 0.5-1.5°C, trong đó tháng 5 cao hơn 1.0- 2.0° C. Nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Trong mùa khô tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 20-30%. Mực nước trên các sông ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tổng lượng dòng chảy trung bình thiếu hụt TBNN cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông Bến Hải từ tháng 5 đến tháng 7/2024 chỉ đạt từ 10.1-17.2% và thấp hơn từ 82.8-89.9% so với TBNN cùng kỳ, trong tháng 8 dòng chảy tiếp tục thiếu hụt.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bản để cập nhật Phương án 3355/PA-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 phù hợp với tình hình của địa phương;

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác; vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp;

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt. Xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân;

Bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, đặc biệt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông và hồ chứa nước ngọt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổ chức theo dõi và triển khai thực hiện Phương án 3355/PA-UBND của UBND tỉnh ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025; Phương án 6803/PAUBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về tổ chức sản xuất Nông nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024, tập trung rà soát, xây dựng phương án thực hiện vụ Hè Thu năm 2024 trình UBND tỉnh ban hành thực hiện;

Phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước trên địa bàn tỉnh cho Nhân dân biết và chủ động ứng phó;

Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn đang xây dựng để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả;

Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn;

Chỉ đạo các cơ quan chuyện môn trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong mùa khô. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung; rà soát quy định về quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, kiểm tra tình hình cấp nước khu vực nông thôn; vận động tổ chức trong nước, quốc tế hỗ trợ người dân ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn;

Tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu UBND báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Sở Công thương: Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh rà soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; ưu tiên dành nước của các hồ thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Chỉ đạo Công ty Thủy điện Quảng Trị tính toán, đề xuất vận hành linh hoạt hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất kế hoạch điều tiết nước để đảm bảo cân đối nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp, bổ sung nước phòng chống hạn hán, thiếu nước cho hạ du với ưu tiên trước hết phải đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe của Nhân dân, sau đó là phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu khác.

Sở Xây dựng:

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước sinh hoạt theo lĩnh vực được phân công; chủ động phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai phương án để từng bước chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn hàng năm.

Chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Trị căn cứ tình hình nguồn nước hiện nay để xây dựng kế hoạch cấp nước sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra và thông báo kịp thời tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh để các địa phương, đơn vị chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn. Thông tin kịp thời về nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để người dân chủ động xây dựng các phương án lấy nước phục vụ sinh hoạt.

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan kịp thời tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương triển khai công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn theo khả năng của ngân sách tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Các sở, ban ngành liên quan: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ về tình hình thời tiết nắng nóng, hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn để nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ sức khỏe; đề cao trách nhiệm, tập trung các biện pháp hỗ trợ người dân phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Trị: Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương, đơn vị liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị:

Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án cấp nước cụ thể cho từng công trình; cần xác định cụ thể vùng bảo đảm tưới, vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý;

Phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Trị xây dựng phương án điều tiết nước từ hồ Ái Tử cấp cho nhà máy nước Tân Lương, thành phố Đông Hà; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình vận hành liên công trình thủy lợi theo hướng linh hoạt nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác;

Chủ động triển khai thực hiện tu sửa, nạo vét kênh mương; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình; khơi thông dòng chảy đảm bảo cho việc vận hành, cấp nước phục vụ sản xuất.  

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị:

Xây dựng phương án đảm bảo cấp nước khu vực đô thị; tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới cấp nước từ đô thị sang khu vực nông thôn. Thực hiện điều tiết nước hợp lý khi hạn hán xảy ra, ưu tiên khu vực trung tâm, khu vực không có nguồn nước thay thế để đảm bảo cấp nước cho người dân.

Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án điều tiết nước từ hồ Ái Tử cấp cho nhà máy nước Tân Lương, thành phố Đông Hà.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm nước, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 đạt hiệu quả.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết

Các tin khác