Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2024

14:23, Thứ Sáu, 10-5-2024

Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật (NKT); tạo điều kiện để NKT vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NKT và hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 98/UBND ngày 8/5/2024 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2024.

Theo đó, phấn đấu trong năm 2024, khoảng 80% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 350 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 80% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 500 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 90% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định; 100% NKT tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé theo quy định...

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, kế hoạch triển khai một số nội dung chủ yếu: Công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức; thực hiện các chương trình hỗ trợ NKT thông qua các chương trình an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; trợ giúp NKT về y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp NKT tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, tật tiếp cận và tham gia giao thông; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông, trợ giúp pháp lý...

Về giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp NKT; đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp NKT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho NKT; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho NKT.

Xem chi tiết

Các tin khác