Tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

17:18, Thứ Ba, 7-5-2024

Ngày 7/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2088/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiến độ và tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo so với tổng đàn còn thấp, tập trung chủ yếu tại huyện Đakrông và Hướng Hóa, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn và gây bệnh trên người trong thời gian đến là rất cao.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2560/BNN-TY ngày 09/4/2024 về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi tại địa phương, cụ thể như sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Khẩn trương bố trí kinh phí và hoàn thành việc cung ứng các loại vắc xin tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1/2024 (trong tháng 5/2024) đối với các bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục và cúm gia cầm; rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm trên 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin;

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024, đặc biệt là tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo tại địa phương. Kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, phê bình những đơn vị lơ là trong chỉ đạo thực hiện.

Khẩn trương rà soát tổng đàn, chỉ đạo tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn và 100% trong diện tiêm.

Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 26/12/2023 của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh Quảng Trị và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo, đôn đốc đấu thầu các loại vắc xin, vật tư, hóa chất cung ứng cho các địa phương tổ chức tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch ban hành.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin tại các địa phương, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn. Thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả tiêm phòng của các địa phương để chỉ đạo nhằm đạt kết quả tiêm phòng cao nhất.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo an toàn, hiệu quả không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

Chỉ đạo cập nhật tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và kết quả tiêm phòng kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS) theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh và các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm để người dân tích cực tham gia tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm vắc xin Dại cho đàn chó mèo của gia đình theo thông báo của chính quyền địa phương. Kịp thời đưa tin phản ánh tình hình tiêm phòng tại các địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tích cực tham gia tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm vắc xin Dại cho đàn chó mèo theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác