Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

17:43, Thứ Tư, 16-11-2022

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Mục đích của kế hoạch nhằm huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Việt Nam chọn chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”.

Các hoạt động chủ yếu trong Tháng hành động: Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác...

Xem chi tiết

Các tin khác