Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

8:5, Thứ Sáu, 2-2-2024

Ngày 01/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 618/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện Công văn số 321/BNV-TGCP ngày 19/01/2024 của Bộ Nội vụ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

Chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong thục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh, trật tự; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở thờ tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn; chủ động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Chủ động vận động, phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Xem chi tiết

Các tin khác