Công bố 02 TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

16:49, Thứ Tư, 24-1-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh.

01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2024.

Xem chi tiết

Các tin khác