Công bố quyết định kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2021 tại Quảng Trị

16:30, Thứ Năm, 23-6-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Khu vực 2 tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm Quyết định kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2021 và kiểm toán chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên BCS Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phan Văn Thường, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II; các đồng chí trong Đoàn Kiểm toán cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 Phan Văn Thường cho biết, việc kiểm toán hàng năm đối với các địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của Kiểm toán Nhà nước. Yêu cầu từng thành viên trong đoàn làm việc công tâm, khách quan, không gây phiền hà cho cơ sở. Đồng thời mong muốn các đơn vị, địa phương được kiểm toán chủ động phối hợp chặt chẽ, ưu tiên bố trí thời gian, nhân sự làm việc với đoàn để đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý thu, chi ngân sách của tỉnh Quảng Trị ngày càng đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt, góp phần rất lớn vào sự nghiệp phát triển - kinh tế xã hội của địa phương. Để đạt những kết quả trên có sự giúp đỡ, đồng hành, chia s rất lớn của Kiểm toán Nhà nước mà trực tiếp là Kiểm toán nhà nuớc khu vực II.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, thực hiện kiểm toán là công việc thường xuyên theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán đã được ký kết giữa Kiểm toán nhà nước Khu vực II với HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị. Để công việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Quảng Trị đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương được kiểm toán sắp xếp bố trí thời gian làm việc, tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đoàn kiểm toán thưc hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đề nghị Đoàn kiểm toán tạo điều kiện cho các đơn vị được kiểm toán song song với việc phối hợp với kiểm toán phải dành thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối giúp Đoàn Kiểm toán khâu nối với các đơn vị, địa phương để thực hiện việc kiểm toán. Đồng thời hỗ trợ các nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn thời gian Đoàn làm việc tại tỉnh nhằm góp phần giúp cho tỉnh thực hiện tốt việc quản lý - điều hành quỹ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác