Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa

15:35, Thứ Tư, 7-9-2022

(Web Quảng Trị)  Sáng ngày 6/9/2022, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đã chủ trì buổi làm việc.

Tham dự còn có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt là đã xây dựng và quyết liệt thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ cam kết trách nhiệm năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đồng thời, đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm với 43 tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các xã, thi trấn để triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa cũng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng sát với cơ sở, xuất phát từ cơ sở; có trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt, sâu sát, chất lượng và hiệu quả. Lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong Đảng, trong các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện.

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, 8 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục sản xuất, hỗ trợ, thu hút đầu tư, ổn định đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn huyện. Trong  đó, tổng thu ngân sách tính đến ngày 31/8/2022 đạt 660,191 tỷ đồng (dự toán 730,223 tỷ đồng) đạt 90,41% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước là 437,844 tỷ đồng (dự toán 726,573 tỷ), đạt 60,26% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm ước đạt 4.203,1 tỷ đồng, (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 5.764,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,29% kế hoạch năm 2022. Kết quả giải ngân các nguồn vốn của tỉnh, của huyện quản lý tính đến hết ngày 31/8/2022 đạt từ 40 – 49% so với kế hoạch.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Toàn huyện hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Công tác y tế và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chế độ, chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được triển khai đạt kết quả tốt và hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm nắm chắc tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại cơ sở. Thường xuyên nắm tình hình, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu nổi bật của huyện, tỉnh và những gương người tốt, việc tốt, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi thiếu quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân có lúc chưa kịp thời. Tình hình đơn thư kiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên vẫn còn xảy ra. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, dẫn đến nhận thức của nhân dân, của cán bộ, đảng viên về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương…còn hạn chế. Kinh tế phát triển còn thiếu vững chắc; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường còn bất cập, nhất là công tác quản lý đất đai; Công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tuy có nhiều chuyển biến những chưa đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 được Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa xác định là cần tập trung xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thách thức đã được chỉ ra; phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, giúp huyện tháo gỡ, giải quyết những khó khăn của ngành nông nghiệp; Ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng phát triển của Khu Kinh tế - Thương mại, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thực hiện chủ trương của Chính phủ về đầu tư Lao Bảo thành 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm… Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác kiểm kê, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Khảo sát bổ sung vào quy hoạch du lịch, đồng thời chỉ đạo xây dựng phương án phát triển sản phẩm du lịch “cánh đồng điện gió”Tháo gỡ và có giải pháp về thủ tục và lệ phí qua cửa khẩu, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tour du lịch và du khách qua lại cửa khẩu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đồng tình cao với báo cáo của huyện Hướng hóa. Báo cáo cho thấy rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, đã đạt được những kết quả rất tốt về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, và trong công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm thời tiết thường bất lợi, mà một số tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội chưa đạt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở huyện Hướng Hóa đang ngày càng ổn định. Xét về nhiều khía cạnh, sự đoàn kết của một tập thể đang được thể hiện nhưng cùng với những tín hiệu vui về sự đoàn kết đó, cần đi đôi với kiểm tra, theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện những nội dung sai phạm để uốn nắn sửa chữa kịp thời”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với cán bộ cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên… để tránh những sơ suất do thiếu kinh nghiệm, năng lực. Vận hành hệ thống chính trị từ cấp trên đến cơ sở, cần thường xuyên nêu gương cán bộ và nêu cao tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, trong công tác cán bộ, trong xây dựng quy chế làm việc để xây dựng một Đảng bộ thực sự vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Lãnh đạo huyện tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Tỉnh sẽ cùng với huyện, hỗ trợ huyện xác định được điểm mạnh của huyện để phát triển.

Tỉnh xác định Hướng Hoá là huyện trọng điểm phía Tây, trên trục phát triển Đông Tây nên những đề xuất, đặc biệt là các đề xuất về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh sẽ tạo điều kiện và đồng hành cùng huyện”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác