Thường trực Tỉnh ủy họp chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9

16:8, Thứ Ba, 1-11-2022

(Web Quảng Trị) Sáng 31/10/2022, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9. Tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 20-NQ/TW.

Đóng góp ý kiến về dự thảo các chương trình hành động, các đại biểu tập trung làm rõ hơn mục tiêu, giải pháp tối ưu cho tỉnh Quảng Trị về thực hiện các chính sách địa phương; những vướng mắc và nhận định tình hình, dự báo khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, quan tâm quá trình giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng quỹ đất 5%, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Luật Đất đai, tạo động lực cho phát triển. Việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất theo giá thị trường, quy hoạch sử dụng đất cho nông nghiệp và nông thôn...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, rút kinh nghiệm ban hành một số chương trình hành động trước đây không lường trước và dự báo hết khả năng thực hiện, các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương lần này phải nhận định, tính toán và dự báo sát đúng hơn, đảm bảo việc lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Đối với các dự thảo liên quan đến lĩnh vực đất đai, cần đánh giá đúng thực trạng và có dự báo  trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao nhất...

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị sở Tài nguyên Môi trường bám sát các văn bản liên quan và cập nhật kịp thời những quy định thay đổi trong lĩnh vực đất đai để áp dụng vào công tác giải phóng mặt bằng. Cần rà soát, xác định nguồn gốc sử dụng đất, sau đó số hóa sớm nhất để có cơ sở triển khai các nội dung tiếp theo.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác