Triển khai nhiệm vụ thông tin và truyền thông năm 2023

10:47, Thứ Sáu, 6-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 4/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT&TT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể

Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về định hướng phát triển và phục vụ công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành TT&TT tại địa phương; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao và các cam kết của ngành với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông và CNTT của người dân. Đến nay 100% sở, ban, ngành và địa phương có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

Công tác quản lý báo chí xuất bản được tăng cường, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương và khát vọng đổi mới, phát triển. Công tác quản lý về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và quốc phòng - an ninh; Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh (IOC) tỉnh tiếp tục được duy trì và khai thác hiệu quả...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành TT&TT trong năm qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngành TT&TT Quảng Trị vẫn còn một số mặt phát triển chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Một số mặt còn hạn chế như: Nhận thức về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các đơn vị chưa đồng đều, đặc biệt là người đứng đầu, nên trong triển khai ứng dụng đồng bộ trong toàn tỉnh vẫn còn hạn chế; nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số chưa tương xứng; vẫn còn một số thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội không chính xác; một số thôn bản chưa được phủ sóng điện thoại…

Để phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh đã được ban hành trong năm 2022, đưa ngành TT&TT ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển của ngành có tính chiến lược, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các cam kết của ngành với lãnh đạo tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và mảnh đất, con người Quảng Trị; tuyên truyền biển đảo; tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội Facebook, Youtube và trang Wikipedia..

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 mà trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng, dịch vụ đầu tư mở rộng hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; đảm bảo 100% thôn bản, hộ dân được phủ sóng điện thoại. Quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet ở các vùng công ích, thực hiện lồng ghép các Chương trình, kế hoạch của ngành với các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hà

Các tin khác