Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

21:24, Thứ Ba, 14-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy.

Từ ngày 15/1 - 15/3/2023, UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tổng hợp ý kiến; góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời lấy ý kiến thông qua thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức.

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện được cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và Nhân dân quan tâm tham gia.

Kết quả đã có 395 ý kiến tham gia với nhiều nội dung chất lượng, có tinh thần trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu trong sửa đổi Luật Đất đai. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định chung…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng khẳng định, Luật Đất đai (sửa đổi) lần này được cơ quan soạn thảo chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, khoa học, trách nhiệm, đúng với định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Dự thảo luật lần này đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, cơ bản các ý kiến tham gia góp ý đã ghi nhận và đánh giá bộ luật lần này đã tiếp thu đầy đủ, chỉnh sửa, tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Từ đó tạo được sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao được ý thức, nhận thức về tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của Nhân dân. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân để hoàn thiện, tổng hợp, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời gửi cơ quan chức năng cấp trên.

Tiến Nhất

Các tin khác