UBND tỉnh Quảng Trị bàn giải pháp cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2023

22:2, Thứ Ba, 9-5-2023

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 9/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì hội nghị phân tích đánh giá kết quả và các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tham dự còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Trong tháng 4 vừa qua, Trung ương đã công bố các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022. Kết quả các Chỉ số trên của tỉnh Quảng Trị tuy có cải thiện về điểm số nhưng đa số đều giảm về thứ hạng so với năm 2021, đặc biệt, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp hạng thứ 59/63 tỉnh, thành phố (giảm 18 bậc so với năm 2021). Riêng chỉ số CCHC tăng 1 bậc xếp hạng.

Cụ thể, năm 2022, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 82,70/100 điểm, chỉ số đạt 82,70%, xếp thứ 52/63 tỉnh/thành, tăng 1 bậc so với năm 2021 và thuộc nhóm B. Chỉ số SIPAS đạt 76,43%, xếp thứ 55/63 tỉnh/thành, giảm 9 bậc so với năm 2021.

Chỉ số PAPI đạt tổng điểm 41,7742 xếp thứ 37/63 tỉnh/thành, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp trong cả nước (giảm 0,634 điểm so với năm 2021 và tụt 9 bậc trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng chỉ số PCI năm 2022 chỉ đạt 61,26 điểm (giảm 2,07 điểm so với năm 2021), xếp hạng thứ 59/63 tỉnh/thành (giảm 18 bậc so với năm 2021). Trong 10 chỉ số thành phần của PCI có 4 chỉ số tăng điểm, 6 chỉ số giảm điểm; 3 chỉ số tăng thứ hạng, 1 chỉ số giữ nguyên thứ hạng và 6 chỉ số giảm thứ hạng so với năm 2021. Ngoài ra, trong năm 2022, VCCI đã bổ sung đánh giá chỉ số mới là Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), tỉnh đạt 13,49 điểm, xếp thứ hạng 53/63 tỉnh/thành trên cả nước.

Với kết quả đạt được trong năm 2022, nếu toàn tỉnh không có giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ bây giờ thì trong thời gian tới sẽ khó đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết của Tỉnh uỷ đã đề ra.

Tại hội nghị, các ngành, đơn vị, địa phương đã phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết kết quả các điểm số của các Chỉ số nêu trên, trong đó phân tích những việc tỉnh đã làm tốt để tiếp tục duy trì, xác định rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, xác định trách nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức trong triển khai, thực hiệnbàn những giải pháp tích cực nhằm cải thiện được vị trí xếp hạng của các Chỉ số trên trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã báo cáo phân tích, đánh giá kết quả các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS; Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI. Các đơn vị được giao tham mưu theo dõi các chỉ số trên đã tập trung phân tích một số kết quả chủ yếu đã đạt được, đồng thời phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và của đơn vị, địa phương; giải trình rõ những tồn tại, hạn chế theo các tiêu chí của Bộ Chỉ số; làm rõ nguyên nhân đạt và chưa đạt, xác định được các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Đồng thời bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và các văn vản của Tỉnh để đề xuất giải pháp cụ thể khắc phục có hiệu quả các tồn tại và giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra của giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại hội nghị này, các ngành, địa phương có nhiều TTHC liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân như các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế … đã tham gia ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công ích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho rằng, để cải thiện các chỉ số nêu trên, cần có giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và cộng đồng đối với các chỉ số này. Có cơ chế phối hợp giữa các ngành vì nhiều quy định của nhiều ngành đang bất cập nên có cơ chế liên ngành để kết nối hỗ trợ người dân và doanh nghiệp cũng như giám sát lẫn nhau. Cần phân công cụ thể để thấy rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc ảnh hưởng đến các chỉ số này. Tiếp tục quan tâm đến việc chuyển đổi số, công khai minh bạch các thủ tục, quy trình và giải pháp giải quyết vướng mắc. Tuyên truyền để doanh nghiệp có thói quen sử dụng pháp luật như một công cụ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các chỉ số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị các ngành, địa phương tự rà soát lại các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ số, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể trong thực hiện CCHC. Đồng thời nâng cao năng lực, nâng cao trình độ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp…

Lãnh đạo các ngành, đơn vị địa phương tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, trong đó trọng tâm là nâng cao mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trường Khoa báo cáo giải trình và nêu các giải pháp cải thiện các chỉ số

Chú trọng đề xuất và triển khai các sáng kiến có hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao điểm số của các nội dung về CCHC. Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về CCHC, về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chỉ số trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC và kết quả đạt được của các Chỉ số CCHC, PCI, PAPI, SIPAS và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và công tác thi đua - khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, chú trọng khắc phục sau kiểm tra.

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo đòi hỏi sự quyết liệt và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và sự ủng hộ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi đơn vị, địa phương cần có giải pháp kịp thời, phù hợp và xác định những việc trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới…”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác