Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Trị tổng kết hoạt động năm 2023

1:32, Thứ Sáu, 12-1-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 11/01/2024, đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Trị.

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Báo cáo do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân trình bày cho biết, năm 2023, Ban chỉ đạo tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền và tổ chức học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đã lan tỏa nội dung tác phẩm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, ban hành kịp thời chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; ban hành quy định tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức gửi đến Ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo. Tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế dư luận xã hội quan tâm đảm bảo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan xác minh làm rõ những thông tin mà báo chí phản ánh để xử lý…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và làm rõ những nội dung công việc sẽ thực hiện, đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đó là đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại đơn vị, lĩnh vực được Ban chỉ đạo phân công lãnh đạo, chỉ đạo; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tệ “tham nhũng vặt” gây phiền hà người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng khẳng định: Việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải thực hiện theo tinh thần kiên quyết, kiên trì và không ngừng nghỉ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ mà còn phải tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân và thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức và giáo dục đạo đức, lối sống. Cần tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát lại chương trình trọng tâm năm 2024 để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, công tác về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phải báo cáo đúng bản chất vụ việc, giải quyết dứt điểm từng vụ việc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đúng quy định pháp luật…       

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác