UBND tỉnh họp về chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị

20:18, Thứ Ba, 14-5-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 14/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị do liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 10 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt làm chủ đầu tư với diện tích 12 ha, thực hiện tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, có tổng vốn đầu tư 131 tỷ đồng. Công suất thiết kế, tiếp nhận xử lý rác khoảng 195 tấn/ngày đêm, tương đương 71.200 tấn/năm. Dự kiến nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 thì dự án sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan để vận hành vào đầu năm 2027 với thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án có mục tiêu chính là xử lý và tiêu hủy rác thải thông thường. Tháo dỡ, tái chế phế liệu tách lọc ra từ quá trình phân loại rác thải; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải thông thường và nguy hại; thu gom rác thải thông thường; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh và phù hợp với mục tiêu xử lý rác thải đến năm 2030 của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, đây là dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Trị về đảm bảo môi trường sống và thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành và UBND huyện Triệu Phong, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường của dự án. Đồng thời, UBND huyện Triệu Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người dân ở vùng triển khai thực hiện dự án, cũng như tổ chức tham vấn cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận cao để dự án sớm được triển khai theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác