Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng đề nghị bổ sung chính sách đặc thù vượt trội cho TP Đà Nẵng

21:58, Thứ Sáu, 7-6-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 7/6/2024, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu (Ảnh: Quốc hội)

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14, bộ máy hành chính TP Đà Nẵng từ thành phố xuống quận, phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt; giảm khâu trung gian, rút ngắn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước...

Tuy nhiên, đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng, trong quá trình thực hiện mô hình đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 vẫn còn có một số vướng mắc cần tháo gỡ. Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung các chính sách đặc thù vượt trội, tạo đột phá, thêm động lực và sức lan tỏa cho TP Đà Nẵng tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng lần này là rất cần thiết.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị phân quyền, phân cấp mạnh hơn nữa để phát huy vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của TP Đà Nẵng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chế độ công vụ.

Đại biểu nhận xét, dự thảo Nghị quyết đã có một bước rất tiến bộ dù chưa sửa Luật Cán bộ, công chức. Đó là không phân biệt cán bộ, công chức ở xã, phường với cấp huyện, cấp tỉnh.

“Nói chính xác là cán bộ, công chức làm việc ở xã, phường không còn gọi là cán bộ, công chức cấp xã nữa, mà được xác định rõ ràng là cán bộ, công chức và thuộc tổng biên chế của TP Đà Nẵng” – đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết chỉ giao thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức làm việc ở phường, xã tại TP Đà Nẵng cho HĐND TP Đà Nẵng quyết định chưa thể hiện triệt để chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.

“Nếu phân cấp cho TP Đà Nẵng thẩm quyền quyết định một phần biên chế cán bộ, công chức của thành phố thì có thể gọi đó là “phân cấp nửa vời”” - đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu.

Theo đại biểu, biên chế cán bộ, công chức ở TP Đà Nẵng theo dự thảo Nghị quyết là một khối thống nhất từ thành phố tới quận, phường.

“Đề nghị Quốc hội phân quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho TP Đà Nẵng, có sự kiểm soát, kiểm tra, thanh tra của Trung ương” - đại biểu Hà Sỹ Đồng góp ý.

Ở góc nhìn về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đại biểu Hà Sỹ Đồng nói, dự thảo Nghị quyết đã đưa ra 21 chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, đặc biệt trong đó cho phép thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo, thu hút nhà đầu tư chiến lược gắn với đào tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng sạch…

Để thực hiện được các cơ chế, chính sách đặc thù như vậy thì không thể thiếu các chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Nhưng, đại biểu nhận xét, dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ trình lại chưa đề cập các giải pháp và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết đề xuất thành phố quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng của thành phố. Tuy nhiên, chưa đề cập đến chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với các nhà khoa học, các chuyên gia, người có tài năng.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, dự thảo Nghị quyết nên bổ sung thêm 3 chính sách để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện các chính sách đặc thù của Nghị quyết, gồm: cơ chế, chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về vấn đề quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, đại biểu đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản để thực hiện dự án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng Liên Chiểu, bến cảng, khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics cho các nhà đầu tư nhà thầu thi công dự án.

Đại biểu đề nghị giao UBND thành phố được phê duyệt các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã có trong quy hoạch khoáng sản, đủ tiêu chuẩn để phục vụ thi công Dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng Liên Chiểu, bến cảng, khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics, là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về thi hành Luật Khoáng sản.

Về thủ tục cấp phép khai thác, đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cho phép nhà đầu tư, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng Liên Chiểu, bến cảng, khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics để đảm bảo cung cấp vật liệu tại chỗ; chỉ lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Tiến Nhất

Các tin khác