Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị

16:48, Thứ Hai, 10-6-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 10/6/2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị (10/6/1974 - 10/6/2024). Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen cho các tập thể thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại lễ kỷ niệm

Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm Nhân dân, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách làm công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tại Quảng Trị, ngày 10/6/1974, Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Linh chính thức được thành lập, là đơn vị tiền thân của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị ngày nay.

Từ buổi đầu mới thành lập chỉ có 1 hạt Kiểm lâm, đến nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 8 hạt Kiểm lâm, 1 đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), 2 trạm Kiểm lâm trực thuộc Chi cục, 15 trạm Kiểm lâm khu vực. Toàn Chi cục có 145 công chức và lao động hợp đồng, trong đó 51 người có trình độ thạc sĩ, 84 người có trình độ đại học.

Các đại biểu tham dự tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT những biện pháp kịp thời nhằm tích cực quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả. Tham mưu ban hành nhiều chính sách quan trọng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quản lý rừng được tổ chức thực hiện tốt, hằng năm kịp thời đánh giá sự biến động của rừng cả về trồng mới lẫn khai thác sử dụng, cả rừng tự nhiên lẫn rừng trồng.

Đến nay, tổng diện tích có rừng trên địa bàn tỉnh đạt 248.189 ha, trong đó rừng tự nhiên 126.693 ha, rừng trồng 121.495 ha; tỉ lệ che phủ rừng là 49,4%. Quảng Trị là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước về cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững (theo tiêu chuẩn FSC, VFCS) với diện tích quản lý rừng bền vững hiện có được cấp chứng chỉ đạt trên 26.000 ha.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; coi trọng công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, nhất là diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; kết hợp tốt giữa khai thác với trồng mới và làm giàu rừng, giữa trồng rừng tập trung với trồng cây phân tán; tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp PCCCR; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chú trọng kiện toàn về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng lực lượng Kiểm lâm có trình độ chuyên môn và năng lực công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chủ động đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nơi làm việc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ - bảo hộ để nâng cao hiệu quả hoạt động cho lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng bảo vệ rừng.

Tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lâm nghiệp tỉnh đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ các loại lâm sản, lâm sản ngoài gỗ; kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen cho các cá nhân thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại lễ kỷ niệm

Dịp này, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Chi cục Kiểm lâm có thành tích trong công tác thực hiện các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị và thành tích công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng giai đoạn 2021-2023.

Tiến Nhất

Các tin khác