Lễ công bố xã Vĩnh Khê đạt chuẩn nông thôn mới

16:5, Chủ Nhật, 7-7-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 7/7/2024, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Vĩnh Khê

Vĩnh Khê là một xã vùng núi đặc biệt khó khăn của huyện Vĩnh Linh, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Sau 13 năm quyết tâm phấn đấu, xã đã lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và huy động hơn 80 tỷ đồng để từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi được kiên cố hoá đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 43ha lúa nước góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho Nhân dân; hệ thống điện lưới trên địa bàn xã được đầu tư, phục vụ cho 100% hộ dân được sử dụng điện lưới thường xuyên và an toàn. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%.

Một số mô hình sản xuất được thực hiện có hiệu quả như: Mô hình nuôi dê theo tiêu chuẩn VietGAHP của Tổ hợp tác Vĩnh Khê, mô hình nuôi cá lồng bè trên mặt nước hồ Bảo Đài, trồng rừng sản xuất với hơn 146ha… nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 44 triệu đồng (tăng gấp 6 lần so với năm 2011); tỷ lệ nghèo đa chiều giảm chỉ còn 5,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt hơn 75%.

Với những kết quả đó, năm 2023 xã Vĩnh Khê được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị xã Vĩnh Khê tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, sức mạnh sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn đảng, toàn dân trong xây dựng NTM. Tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, đỡ đầu của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, trong đó chú trọng các tiêu chí liên quan đến chất lượng sống của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống và tổ chức sản xuất.

Tập trung công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, xác định đây là mục tiêu cốt lõi và xuyên suốt, phát huy và khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển các mô hình đã được khẳng định có hiệu quả theo hướng hàng hóa, có liên kết, gắn với hình thành và phát triển sản phẩm OCOP.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, đảm bảo sự hài lòng mọi mặt của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và lãnh đạo huyện Vĩnh Linh trao tặng các công trình phúc lợi cho xã Vĩnh Khê

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023 và một công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng, huyện Vĩnh Linh trao tặng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Vĩnh Khê.

Tiến Nhất

Các tin khác