TP Đông Hà: Ban Chỉ đạo Thu ngân sách họp triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2020

16:44, Thứ Sáu, 13-3-2020

Chiều ngày 12/3/2020, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Võ Thị Hoa Hằng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố.

Tại cuộc họp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ đã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu ngân sách trong 02 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện dự toán năm 2020; các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận các nội dung, đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Năm 2020, HĐND thành phố giao dự toán thu 556,8 tỷ đồng; dự toán thu sau khi loại trừ thu từ đất và thu khác là 345 tỷ đồng, xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và tác động của một số chính sách nên kết quả thu thu NSNN trên địa bàn 02 tháng đầu năm 2020 có những khó khăn nhất định, tổng số thu loại trừ tiền sử dụng đất và thu khác chỉ đạt 48,88 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên BCĐ thu ngân sách thành phố tiếp tục bám sát Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu NSNN trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh. Tăng cường công tác chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế; kiểm tra tình hình chấp hành kê khai thuế, nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân của chủ thầu lồng ghép với kiểm tra công tác trật tự xây dựng tại các hộ gia đình;  tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu;tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về thuế, biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, phê bình những doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, phụ trách, tích cực chỉ đạo, phối hợp với ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố./.

Nguồn: http://dongha.quangtri.gov.vn/

Các tin khác