Đào tạo chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị

15:0, Thứ Hai, 15-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 15/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Chương trình đào tạo “Chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị”. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ cấp phòng, ban của doanh nghiệp; đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động bởi đại dịch COVID-19. Với mong muốn tận dụng tối đa các cơ hội, áp dụng công nghệ số, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, cắt giảm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới, nhu cầu các doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh trên cơ sở chuyển dần các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống sang các phương thức dựa trên các nền tảng số càng trở nên cấp thiết. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quảng Trị là địa phương có quy mô nền kinh tế tương đối nhỏ. Toàn tỉnh hiện có 3.316 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 3.192 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 96,2%, doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 3,8%. Vì vậy, thông qua Hội thảo chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ lợi tích của việc ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để kiến tạo mô hình kinh doanh số, thực tế áp dụng công nghệ số trong hoạt động điều hành của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo đã giới thiệu tổng quan về chuyển số trong doanh nghiệp; đại cương về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; kỹ năng số; Digital Marketing; Design thinking (tư duy thiết kế) cho đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi và phát triển doanh nghiệp…

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi, thảo luận với các chuyên gia về các thách thức trong việc thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cũng như những kỳ vọng về các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.