Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023

15:28, Thứ Ba, 7-2-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 3/2/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Sở TN&MT đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT của địa phương. Chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các nhiệm vụ và các thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, ngành TN&MT đã thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận kịp thời cho 35.168 trường hợp. Trong đó, có 165 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho các tổ chức; 35.003 hồ sơ  cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT...

Đến 31/12/2022, công tác đấu giá QSD đất ở là 311,026 tỷ đồng/450 tỷ đồng, đạt 69,1% kế hoạch; công tác đấu giá đất cho thuê là 268,571 tỷ đồng/260 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch. Tổng số thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022 là 579,597 tỷ đồng.

Triển khai tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu, Đường Trần Bình Trọng nối Đập ngăn mặn sông Hiếu... Thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án Khu đô thị Tân Vĩnh; Khu sinh thái Nam Đông Hà, Công viên Hùng Vương... 

Hoàn thành lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 2.000, 1: 5.000 khu vực tỉnh Quảng Trị”. Hoàn thành và được HĐND tỉnh thông qua Đề án tổng thể đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện 10 cuộc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, trường, khoáng sản: Kết quả đã ban hành 9 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT với số tiền 134 triệu đồng với 9 tổ chức, cá nhân...

Năm 2023, Sở TN&MT đề ra các nhiệm vụ chính: Tiếp tục trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường; tập trung tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri về ô nhiễm môi trường, sự cố về môi trường…

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Sở TN&MT đã ký kết giao ước thi đua năm 2023; lãnh đạo Sở TN&MT trao các danh hiệu, bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành TN&MT Quảng Trị vì đã có thành tích trong công tác và các phong trào thi đua năm 2022.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.