Hội nghị giao ban công tác báo chí

13:12, Thứ Bảy, 19-11-2022

(Web Quảng Trị) Chiều 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Thông tin về công tác báo chí, đại diện Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh đậm nét, kịp thời, đồng bộ, bài bản các sự kiện thời sự, chính trị, văn hóa nổi bật của tỉnh. Qua đó, góp phần tạo sự phấn khởi, đồng thuận và tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những kết quả nổi bật của tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thái Phong đề nghị: Các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, của đất nước, trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn trong thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển sau đại dịch; tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác