Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

8:59, Thứ Bảy, 12-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 11/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được thông tin, truyền đạt các chuyên đề, nội dung trọng tâm gồm: Thẩm quyền xác định đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nguyên tắc sử dụng đất, những hành vi bị nghiêm cấm (quy định tại Điều 12, Luật Đất đai 2013). Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đính chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Các quy định về đất trồng lúa; quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai và đưa ra nhiều giải pháp, phương hướng giải quyết sáng tạo, linh hoạt theo quy định pháp luật.

Thông qua hội nghị lần này, các đại biểu, đặc biệt là cán bộ, công chức địa chính cấp xã đã hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai. Từ đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần hạn chế thấp nhất việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.