Đoàn nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Trị về dịch vụ hành chính công trực tuyến

9:21, Thứ Sáu, 21-10-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 20/10/2022, Đoàn nghiên cứu, đánh giá việc tổ chức thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Ông Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công làm Trưởng đoàn. Tham dự về phía tỉnh có Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lê Hữu Phước cùng các thành viên liên quan.

Tính đến ngày 15/9/2022, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Trị đã tích hợp 2.014 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 1.196 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao (gồm 1.014 DVCTT mức độ 4 và 182 DVCTT mức độ 3), chiếm tỉ lệ 59,4% trên tổng số TTHC. Tỉnh Quảng Trị đã triển khai tích hợp công khai 1.048 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - xếp thứ 19/63 tỉnh thành toàn quốc về số lượng DVC đã tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia.

Theo thống kê của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tính từ khi Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động (9/12/2019) đến ngày 15/9/2022, tỉnh Quảng Trị có 65.518 hồ sơ DVCTT mức độ 3, mức độ 4 nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đứng đầu toàn quốc.

9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 101.363 hồ sơ trực truyến (15.872 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 85.491 hồ sơ trực tuyến mức độ 4) trên tổng số 304.807 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 33,3%.

Năm 2021, chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Trị đạt tổng điểm là 42,39, xếp thứ 28/63, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao trong cả nước (nhóm thứ 2 trong 4 nhóm đánh giá từ cao xuống thấp đối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Mặc dù tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện, tuy nhiên kết quả năm 2021 chỉ có 3/8 trục nội dung tăng điểm, đó là: Thủ tục hành chính công, Cung ứng dịch vụ công, Quản trị môi trường và một số nội dung thành phần có tăng điểm.

Kết quả xếp hạng chung về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Trị năm 2021 giảm 2,37 điểm và giảm 22 bậc so với năm 2020.

Năm 2021, trục nội dung quản trị điện tử của tỉnh Quảng Trị đạt 2,86 điểm, giảm 0,09 điểm so với năm 2020, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, giảm 10 bậc so với năm 2020.

Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia trao đổi về các nội dung: Tình hình thực hiện quy trình hành chính điện tử 3 trong 1 để cấp giấy khai sinh, bảo hiểm y tế miễn phí và đăng ký thường trú; Thực trạng thủ tục hành chính 3 trong 1 cấp xã thời điểm hiện nay; Cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh trong năm 2021, 2022; Thực trạng đăng ký hộ khẩu thường trú cho công dân hiện nay; Giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo…

Ông Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công đã tiếp nhận, trao đổi các thông tin về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh cũng như hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Trị năm 2021, giải pháp cho các năm tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến của địa phương, đoàn nghiên cứu sẽ tổng hợp, đưa ra kiến nghị phù hợp với tình hình cơ sở. Về phía tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả DVCTT cũng như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh và trục nội dung quản trị điện tử trong thời gian đến.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.