Tập huấn về nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

13:52, Thứ Tư, 29-6-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 20/6/2022 Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn về nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cổng Dịch vụ cổng tỉnh Quảng Trị. Tham dự lớp tập huấn có gần 200 công chức, viên chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định lợi ích, hiệu quả của việc thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC.

Với lợi ích thanh toán nhanh, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường tính minh bạch trong thu ngân sách, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công các TTHC có phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cho phép người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thanh toán trực tuyến khi giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công Quốc gia rất cần sự chủ động tham gia của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC. Điều này mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng bước tạo thói quen không dùng tiền mặt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; góp phần triển khai thực hiện chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, xã hội số trong thời gian tới.

Sau khi tập huấn, học viên sẽ nắm được quy trình thanh toán phí, lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để từ đó có thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần vào công tác cải cách hành chính trong quá trình giải quyết TTHC.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 18/6 - 23/6/2022.

Lê Vân

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.