Khối các trung tâm, ban quản lý thuộc sở tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

23:2, Thứ Tư, 28-12-2022

(Web Quảng Trị) Chiều 28/12/2022, Khối các trung tâm, ban quản lý thuộc sở đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Năm 2022, Khối thi đua đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình của từng đơn vị; nỗ lực, cố gắng, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả, phù hợp trong từng lĩnh vực công tác và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần cùng với các cấp, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, thực chất và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các thành viên trong Khối đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiến độ theo kế hoạch đề ra; các đơn vị đã thể hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực phụ trách.

Phong trào thi đua đã được toàn thể cán bộ viên chức người lao động của các đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia; từng cá nhân đã lấy thi đua làm động lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận những tồn tại trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối thi đua trong thời gian tới.

Mục tiêu năm 2023 được Khối xác định: 100% đơn vị ký kết giao ước thi đua; tham gia đầy đủ các hoạt động do Khối tổ chức. 100% đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ: có 100% đơn vị có trang thông tin điện tử riêng hoặc trang tích hợp vào trang thông tin điện tử của đơn vị chủ quản và có 100% đơn vị ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo quy định của  UBND tỉnh…

Các đơn vị trong khối cũng tiến hành bình xét, lựa chọn, suy tôn đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn khối và các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022 đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.