CN NH Phát triển

8:7, Thứ Ba, 12-11-2019

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Tài Tuấn Phó Giám đốc phụ trách   0914222252  
Châu Ngọc Hương Trưởng phòng giao dịch
 
     
Nguyễn Thị Bích Nhuận BP Hành chính - kế toán 053 3851028    
Hoàng Minh Tân BP Tín Dụng 0533851031    

Các tin khác