Khánh thành công trình đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam

14:17, Thứ Sáu, 22-11-2019