Quyết định v/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)

14:28, Thứ Năm, 17-8-2023

CHI TIẾT VĂN BẢN

Các tin khác