Giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt

14:39, Thứ Sáu, 9-2-2024

Xem chi tiết văn bản tại đây: 11/GPMT-UBND

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.