Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nạo vét bồi lấp, khơi thông dòng chảy sông Vĩnh Phước đoạn qua địa bàn thành phố Đông Hà, kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp"

14:35, Thứ Tư, 20-12-2023

NỘI DUNG VĂN BẢN

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.