Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Hà 3 thuộc xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

16:33, Thứ Ba, 8-8-2023

Xem thông chi tiết tại đây

Các tin khác