Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Triệu Thượng thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị"

14:24, Thứ Năm, 17-8-2023

CHI TIẾT VĂN BẢN

Các tin khác