Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 về Ban hành Chương trình công tác trọng tâm bổ sung năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị

14:54, Thứ Ba, 31-10-2023

Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 về Ban hành Chương trình công tác trọng tâm bổ sung năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị

Xem chi tiết tại đây!

Các tin khác