Thông tin dịch bệnh

Tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2366/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 1699/UBND-KGVX ngày 10/4/2024 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên.

Tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ

Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 836/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6205/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ.