Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI

8:55, Thứ Bảy, 24-12-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 21/12/2022, HĐND huyện Cam Lộ đã tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt gần 17.000 tấn, đạt 111% KH; tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo giá trị sản xuất) 13,1% (KH 12%); tạo việc làm mới cho hơn 1.350 lao động, đạt 112,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 818 tỷ đồng, đạt 163,6 %KH. Thu ngân sách trên địa bàn hơn 164 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng… Công tác xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh được triển khai quyết liệt; công tác quản lý tài nguyên môi trường, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, lao động, giảm nghèo... tiếp tục được quan tâm; quốc phòng-an ninh ổn định và giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đưa ra các giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, huyện Cam Lộ tập trung vào công tác quy hoạch tổng thể chung; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chú trọng phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiên độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề; tăng cường củng cố QP-AN; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của  các cấp chính quyền…

Kỳ họp cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI diễn ra từ ngày 21 – 22/12/2022.

Hồng Hà

Các tin khác