Thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Thống Nhất thuê tại xã Trung Giang để giao lại địa phương quản lý

22:8, Thứ Sáu, 13-1-2023

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Thống Nhất thuê tại xã Trung Giang để giao lại địa phương quản lý.

Theo đó, thu hồi 700.010 m2 đất của Công ty TNHH Thống Nhất (đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 16/12/2008, Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 và Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 28/12/2018) tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, do thời hạn thuê đất của Công ty TNHH Thống Nhất đã hết hạn, nay Công ty xin giao trả lại đất cho nhà nước quản lý.

Công ty TNHH Thống Nhất có trách nhiệm trả lại đất cho Nhà nước, xác định mốc ranh giới khu đất tại thực địa; thực hiện công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường để bàn giao đất cho địa phương quản lý; thực hiện các nội dung theo Quyết định số 3580/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND tỉnh giao UBND xã Trung Giang quản lý toàn bộ quỹ đất đã thu hồi của Công ty TNHH Thống Nhất tại Quyết định này để xây dựng phương án, đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện việc thu hồi đất… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác