Huyện Triệu Phong

8:51, Thứ Hai, 4-12-2023

UBND HUYỆN TRIỆU PHONG

- Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3828713
- Fax: 0233 3828659
- Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
- Website: trieuphong.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
Lãnh đạo huyện ủy Triệu Phong
1 Trần Xuân Anh Bí thư Huyện ủy 0233.3828.357 0913199196  
2 Nguyễn Hữu Ngọc Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện 0233.3828.368 0914242258  
3 Trần Việt Dũng Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy 0233.3711.144 0914240225  
4 Trần Bình Tuấn Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện   0919509979  
5 Đỗ Thị Ái Nguyệt Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0233.3828.312 0914567303  
6 Trương Thế Hạnh Chánh Văn phòng Huyện ủy   0914444033  
7 Phan Thị Nga Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 0233.3710.178 0914596559  
8 Nguyễn Quang Tuấn Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy   0913453246  
Các mặt trận và đoàn thể huyện
1 Trần Việt Dũng Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy 0233.3711.144 0914240225  
2 Võ Thị Ngọc Lan Chủ tịch Hội LHPN huyện 0233.3828.422 0942248159  
3 Nguyễn Duy Ninh Chủ tịch LĐLĐ huyện 0233.3828.267 0911438333  
4 Phan Thị Hoàng Yến Bí thư Huyện đoàn 0233.3828.423 0913446559  
5 Phạm Xuân Hiệp Chủ tịch Hội Nông dân huyện 0233.3828.599 0914458271  
6 Dương Trung Chí  Chủ tịch Hội CCB huyện  0233.3828.340 0913747559  
Hội đồng nhân dân huyện
1 Nguyễn Hữu Ngọc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0233.3828.368 0914242258  
2 Phan Quang Giải Phó Chủ tịch HĐND huyện 0233.3711.268 0905078559  
3 Trần Bình Tuấn Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện   0919509979  
4 Phan Thị Biên Thùy Trưởng ban Pháp chế 0233.3711.468 0915188757  
5 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng ban Kinh tế   0914349168  
Ủy ban nhân dân huyện
1 Phan Văn Linh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 0233.3828.349 0915329234  
2 Vũ Thành Công Phó Chủ tịch UBND 02333.828.308 0917393566  
3 Nguyễn Thành Vũ Phó Chủ tịch UBND 02333.828.343 0914038629  
4 Phan Bá Định Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0233.3828.364 0914457919  
5 Lê Thiên Hoàng Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0233.3828.374 0916946919  
6 Trần Văn Thi Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND   0905989119  
7 Trần Thị Thu Thủy Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0233.3828.344 0917426444  
8 Nguyễn Chơn Hòa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra  0233.3711.095 0915003946  
9 Đoàn Ngọc Lâm Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch 0233.3828.313 0942076577  
10 Hoàng Thị Hồng Huế Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0233.3828.361 0948453111  
11 Trần Thiện Nhân Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0233.3607.567 0914735784  
12 Võ Ngọc Ảnh  Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường 0233.2217.066 0914131707  
13 Nguyễn Thị Phước Hòa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 0233.3828.336 0916510333  
14 Đặng Sỹ Dũng Trưởng phòng Văn hóa Thông tin   0917114111  
15 Đoàn Cảm Quyền Trưởng phòng Y tế 0233.6264.002 0366174557  
16 Đoàn Quang Diện Trưởng phòng Nội vụ   0915445575  
17 Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng phòng LĐTB và Xã hội    0919636155  
18 Hoàng Bách Trưởng phòng Tư pháp 0233.3828.057 0945727305  
19 Bùi Văn Trúc  Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất   0942003368  
20 Lê Văn Lai Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên   0913011595  
21 Đoàn Quang Luận Giám đốc Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp và Khuyến công   0913446129  
22 Trần Ba Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao   0918094898  
23 Phan Văn Hào Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Môi trường và đô thị   0944559599  

Các tin khác