Huyện Gio Linh

7:36, Thứ Tư, 1-11-2023

HUYỆN ỦY GIO LINH

- Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233.3825513

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Tiến Dũng Bí thư   0913485942  
Nguyễn Văn Giảng Phó bí thư thường trực   0905804333  
Nguyễn Thành Tỵ Trưởng Ban Tổ chức   0914555459  
Trần Viết Pháp Chủ nhiệm UBKT   0915020039  
Nguyễn Thị Hồng Nga Trưởng Ban Tuyên giáo   0916122119  
Hoàng Đình Nam Trưởng Ban Dân vận   0915025124  
Nguyễn Đức Hưng ChánhVăn phòng   0914079868  
Nguyễn Thiên Bình Chủ tịch UBMT   0913298579  
Nguyễn Hồng Quân Bí thư Huyện đoàn   0943253777  
Nguyễn Hữu Chính Chủ tịch Hội Nông dân   0913041559  
Trần Thị Long Chủ tịch Hội LHPN   0947760502  

 

UBND HUYỆN GIO LINH

- Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh
- Điện thoại: (0233) 3825758
- Fax: 0233 3825758
- Email: giolinh@quangtri.gov.vn
- Website: giolinh.quangtri.gov.vn

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Võ Đắc Hóa Chủ tịch 0233 3631575 0914213670 vodachoa@quangtri.gov.vn
Phan Văn Hòa Phó Chủ tịch   0823500559 phanvanhoa@quangtri.gov.vn
Dương Đức Hạnh Phó Chủ tịch 0233 3825424 0915327111 duongduchanh@quangtri.gov.vn
Tạ Quang Lộc Chánh VP 0233 3825427 0914220556 taquangloc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Sơn Phó VP   0914368171 nguyenthanhson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuyền Phó VP    0943589757 nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Quế Phó VP   0915405225 tranthique@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hoa T.trưởng MC   0916764267 hoangthihoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Châu Chuyên viên 2   0917487444 nguyenminhchau.giolinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Thọ Chuyên viên 5   0914133969 nguyentruongtho@quangtri.gov.vn
Trần Thị Mỹ Hằng Chuyên viên   0911499234 tranthimyhang@quangtri.gov.vn
Trương Thị Thủy Cán bộ một cửa   0914195277 truongthithuy.giolinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Bảo Yến Tiếp công dân   0944643891 tranquangbaoyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hương Văn Thư   0916106327 vothihuong@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hồng Nữ Nhân viên   0915111559 ngothihongnu@quangtri.gov.vn

 

Các tin khác